<-BlogAndPostTitle->

بسم الله الرحمن الرحیم
شناخت فراماسونری و شیطان پرستی
علامت های شیطان پرستی و فراماسونری
 

عدد 666 نماد ظهور مسیح دروغین(از آنجا که در دین مسیح(ع) عدد 999 نماد ظهور موعود آسمانی است، شیطان پرستان که با همه ادیان الهی دشمن اند، این نماد را وارونه می کنند و به آن نماد ظهور شیطان یا مسیح دروغین می گویند):

از آنجا که در روایات دینی مسیحی و یهودی آمده که انسان با خوردن سیب از بهشت رانده شد و شیطان با سیب انسان را فریب داد، آن را میوه مقدس می دانند. (آرم شرکت apple نیز از این علامت گرفته شده):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علامت هم جنس بازی(play boy)، یکی از علامت های شیطان پرستان است:خرگوش نماد هشیاری و خواب خرگوشی به معنای فریب دیگران است

    

علامت دست افراد عضو در گروه شیطان پرستان به معنای شاخ های شیطان

علامت آنخ،نماد شهوت

علامت پنتاگرام(که در پرچم رژیم صهیونیستی نیز دیده می شود) و بز بافومنت

 

علامت هرم و تک چشم چپ از نماد های مصرباستان گرفته شده است، چشم چپ(چشم ماده بین) را چشم شیطان می دانند چرا که شیطان چشم راست(چشم حقیقت بین و باطنی) ندارد و معتقدند که بر تمام دنیا نظارت دارد

 

علامت صلیب واژگون(واژگونی مسیحیت) از دیگر نمادهای فراماسون هاست: